Kevin Coddens

Grondwerken

  • Delven bouwputten
  • Eigen grondverzet
  • Ophogen van terrein
  • Uitgraven van vijvers en grachten
  • Bouwrijp maken van terrein
  • Nivelleringswerken
  • Delven van funderingspalen
  • Verwijderen van struiken en boven
  • Afzeven van grond